In memoriam

31.08.2020
Suņu opis Argo ir aizgajis uz makoņa maliņas un tagad dzīvo debesīs. Ulubele aizdedz svecīti.
Atpakaļ