Ziedojumu konts:

SEB banka LV74UNLA0050020042047

Reģ.nr.40008179114

Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss