AS „Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV07PARX0016203270001

 

Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība

“DRAUGA SPĀRNS”

Vienotais reģ.Nr. 40008193885