Ja vēlaties palīdzēt kādam konkrētam dzīvniekam, taču nav iespējas dot tam jaunas mājas, Jums ir iespēja kļūt par tā aizbildni, ziedojot uz biedrības kontu:

Madonas Dzīvnieku aizsardzības biedrība

AS „Meridian Trade Bank“

Konts: LV44MULT4510913840010

Kods: MULTLV2X

Mērķis: Ziedojums dzīvnieku patversmei, „Dzīvnieka vārds“

Savukārt, ja saskati iespēju iesaistīties praktiskajos darbos patversmes tapšanā, ikviens ir laipni aicināts sazināties ar patversmes pārstāvjiem pa tālruni +371 26195393 un uzzināt, kā vēl vari palīdzēt.