Ziedojumu konts:
LV43UNLA0050019701650LVL
AS "SEB banka"

Biedrība "Saldus Dzīvnieku patversme"
Reģ. Nr. 50008125611